Bible a placatá Země 14 - Základy Země

09.11.2015 20:47
Jób 38:4  Kdes byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, jestliže máš rozum. 
 
Izaiáš 48:13 Ano, moje ruka založila zemi, má pravice nebesa rozvinula; zavolám-li na ně, stanou tady spolu.