Bible a placatá Země 10 - Výška a hloubka

09.11.2015 20:30

Jób 11:8  Vyšší jest nebes, což učiníš? Hlubší než peklo, jakž porozumíš?

Jak můžeš mít na kulaté zemi něco vyššího než nebe? Hlubší než peklo? To je možné jen na placaté Zemi.