Komenského Labyrint světa a dnešní věda

15.04.2018 10:43

Jan Ámos Komenský napsal kdysi knihu Labyrint světa a Ráj srdce, kterou někteří nazývají nejvýznamnějším česky psaným dílem. Hrdinou je poutník - mladý člověk hledající smysl života a světa, který se setkává s nepravostí, lží, hloupostí lidí a krutou pravdou. Jeho průvodci se stali Vševěd Všudybud a Mámení Mámil. Poutník dostal uzdu řemenů všetečnosti a růžové brýle mámení. Tyto brýle mu však byly nasazeny křivě a proto byl schopen vidět nejen svět klamně skrze nasazené růžové brýle, ale taky svět skutečný.

 

Jak Komenský popisuje vědu a vědce?

Poutník se taky dostává do města Univerzitního. Potkává různé studenty. Někteří do sebe učenost cpali, aby tloustli, jiní ji hned vypouštěli, jiní byli od ní bledí a jiní umírali. Taky se poutník dozvěděl, že je dobré mít knihovnu, i když se nepoužívá, protože takový člověk je považován za učence.

 

Spatřil, jak vonné byliny jeden zpracovává a druzí mu to kazí pomejemi atd. Nedbali na to, že vědění, má-li nést užitek, musí být původní. Přišel i mezi učené lidi, kteří barvili slova, a pak dorazil i mezi básníky.
 

Přišel i mezi učené, kteří olamovali větve stromů, trhali rostliny, žvýkali je a pozorovali. Dále tu byli ti, co pozorovali všechna zvířata, dříví, kamení, vodu, oblaka, hvězdy. Přišel i mezi takové, kteří měli před sebou fůru čísel a ta přemisťovali a honosili se poutníkovi svým věděním. Další cestou přišli po schodech na pavlač, kde lidé přistavovali k obloze žebříky, měřili vzdálenosti mezi hvězdami a chtěli, aby tancovaly, jak oni chtějí.


Potom přišel poutník do jakýchsi sklepů, kde učenci zkoumali střeva země, vyráběli zlato a hledali kámen moudrosti, který zachovává zdraví. Poté přišli mezi lékaře a viděli, jak provádí pitvu. Přišel i do různých chrámů mezi Židy, i do chrámu katolického. Došli i mezi purkmistry, vladaře, soudce a krále, ale ti většinou neměli uši, aby poddané slyšeli, nebo neměli oči, aby viděli nepořádek na světě, a mnozí neměli ani srdce. Viděl, jak těm vyšším ostatní posluhovali, laskali je, chválili, ale i některému pánovi se židle zviklala.


Pak přišel mezi vojáky, kteří se bodali, válčili mezi sebou a chovali se jako zvířata. Tak šli, až došli k hradu Štěstí. Dříve se k němu chodilo jen jednou branou - Ctností, ale ta zarostla trním, a tak jich bylo vybudováno více. Jmenovali se: Nepravost, Násilí, Lež, Náhoda.
 

Konečně se objevil hrad Moudrosti s bílými zdmi, ale z papíru. Vše tu bylo falešné. Přicházeli sem poddaní, sypali si své mozoly a rány, ale bylo jim řečeno, že tu musí být ti, co vládnou, a ti, kdo musí poslouchat. Když to poutník viděl, rozbolelo se mu srdce... Nakonec se vrátil do svého domu, přestal vnímat okolí a dostal se do svého vlastního srdce. A teprve tam našel pokoj, Krista i smysl života.

 

Skuteční Flat eartheři (plochozemci) jsou lidé podobní tomuto poutníkovi. Snaží se stále více a více vidět mimo ty růžové brýle. Hledají smysl života, světa a pravdu. Jak vidíte, od Komenského se toho moc nezměnilo, přibyla nám nějaká technika a hromada dalších vědomostí zamíchaných do guláše Evoluce, Velkého třesku a nekonečného vesmíru. Nic z toho se nedá prokázat, jsou to jen vymyšlené fantazie a přesto jim téměř celý svět věří. Je to takový Labyrint.

 

Nechceš vystoupit z toho Babylonu a najít pokoj ve vlastním srdci? Nebo dnešním jazykem řečeno: Nechceš vystoupit z Matrixu lží a polopravd a ovládání tvé mysli růžovými brýlemi a uzdou vědeckých výpočtů, teorií, titulů, peněz a blahobytu? Jako ten Neo měl svobodnou volbu spolknout modrou nebo červenou pilulku, i ty se můžeš svobodně rozhodnout, čemu budeš nadále věřit.

 

Labyrint světa a Ráj srdce ke stažení:

https://www.eknihyzdarma.cz/eshop-labyrint-sveta-a-raj-srdce.html