11. září 2001: Rozdíl mezi VĚDOU a teoretizující PAVĚDOU!

14.09.2018 03:13

11. září a vzpomínka na pád 3 budov (WTC1, WTC2 a WTC7) v New Yorku je za námi, ale přesto bych se rád vrátil k jedné věci, protože i dnes je stále hodně lidí, kteří věří, že pád těchto budov způsobila letadla a islámští teroristé. A není to malá věc, protože pomocí této lži vedly USA neopodstatněnou a nespravedlivou válku proti suverenním státům Afganistánu a Iráku a tzv. boj proti terorismu po celém světě. 

 

Proč tedy věří lidé, že lež je pravdou? Protože jim to někdo omílal v televizi a médiích tak dlouho, až tomu uvěřili a už to mají uložené v podvědomí jako pravdu. A to stačí. Slova mají moc. A aby měla moc, musí mít autoritu. A tu si média a teoretizující Pavěda vytvořily za poslední desetiletí a staletí.

 

Rozdíl mezi VĚDOU a PAVĚDOU je ten, že pravá VĚDA staví neustále na pozorovatelných experimentech, faktech, důkazech. Například vezme vzorky prachu ze zřícených budov, z roztaveného kovu nosné konstrukce, udělá laboratorní testy, porovná požár, pád budov, rychlost pádu, způsob pádu, atd. s jinými případy předtím i poté a k tomu přidá teoretické znalosti získané z praxe. Nakonec přednese všem tyto hmatatelné důkazy, které jsou nevyvratitelné.

 

PAVĚDA začne vymýšlet teorie, hypotézy a animace, jak by se to asi mohlo stát. Někdo, komu dali za jméno titul, aby budil dojem experta, vytvoří počítačovou grafiku a začne vytvářet hypotézu, jak by se to mohlo asi stát. Samozřejmě že hypotézy musí být v souladu s představou toho, kdo za to tučně zaplatí, tedy vláda USA, která potřebovala obrátit veřejné mínění k souhlasu s výbojnými válkami. Takto se vyrábí lež. Nejprve se vybuduje AUTORITA, a pak se zneužije.

 

Stejně tak se vyrobila lež o celém vesmíru, planetách, vzdálených hvězdách, sondách poletujících nějakým kosmem, kde nikdy nikdo nebyl, atd. Žádné důkazy nejsou, jen teoretické výpočty, hypotézy, tituly CSc. a mnohé lži. Jedná se o největší podvod všech dob a téměř celý svět mu věří. Ale lež má nakonec vždy krátké nohy a přijde se na to, stejně jako se na to přišlo v případě pádu budov WTC1, WTC2 a WTC7. Nebo stále věříte tomu, že dvě letadla zbořila 3 budovy? Podívejme se tedy na to, jak to vidí skuteční VĚDCI!

 

Tapin - Přesný plán katastrofy - architektura řízené demolice Dvojčat - 11. září 2001

 

 

Tapin - Válka, kterou nevidíte |přesvědčte se, jak funguje mašinérie propagandy žurnalistiky v praxi

 

 

Tapin - Konečná hra - plán zotročení světa

 

 

Takže pozorně rozlišujte, co je skutečná VĚDA a co je lživá PAVĚDA, 

rozsévající lži za účelem oklamat celý svět.