Debata v Českém rozhlase: Grygar, Bača, Sedláčková - 4

Veronika Sedláčková - Otázka 3:
"Vy jste se rozhodl tomu věřit a proto tomu tak je? Vy tomu prostě jen věříte?"

 

Moje odpověď: 


- Jako pan Grygar a všichni ostatní věří, že je země kulatá, aniž by vyletěli do nějaké výšky a podívali se na nějakou kouli, tak já stejně tak věřím nějaké teorii, která je pro mne přijatelnější, protože experimenty dokazují, že země nemá takové zakřivení, jak se udává.

 

Veronika Sedláčková - Otázka 4:
"Pane Grygare, je to o víře?"

 
Odpověď pana Grygara:

- To je úplný nesmysl. Pochopitelně, to co říká pan Bača, není žádná teorie, je to pracovní domněnka, která nemá vůbec žádné opodstatnění, kdežto to, co uznává astronomie, fyzika a samozřejmě i zdravý rozum, to říká, že země je kulatá, už jen z toho prostého důvodu, že když se díváme na úplné zatmění Měsíce, tak ten měsíční stín zakrývá Měsíc a je na okraji kulatý. To znamená, že toto těleso, ta zeměkoule, je kulatá a tím pádem vrhá kulatý stín. Takže už tadyhle je velký problém. 
 
- Ten druhý velký problém je, že všechna tělesa ve vesmíru, která jsou dostatečně hmotná, tak díky gravitaci se dotanou do stavu, kterému říkáme hydrostatická rovnováha, a to se týká jak malého Měsíce, tak velkého Slunce, nevím kde pan Bača přišel na to, že Slunce je malé, to je právě naprostý nesmysl, takže si myslím, že jenom ten samotný fakt, že máme ráno jindy než třeba na Filipínách nebo dokonce na Jížní polokouli, že jsou roční doby, tak to je právě díky tomu, že země je kulatá a že na každé straně té země, která ještě navíc má šikmou rotační osu vůči Slunci, které nás ozařuje, tak tím máme roční doby, tak nevím, jak je možné, že roční doby jsou na jížní polokouli opačné než na severní.
 
 

Veronika Sedláčková - Otázka 5:
"Pane Bačo, ani tyto argumenty vás nepřesvědčí?"

 
Ne, nepřesvědčily. Pojďme se podívat na argumenty pana Jiřího Grygara. V půlhodinové debatě nemělo vůbec smysl na to něco odpovídat a nebyl na to ani prostor. Ale tady mohu odpovědět a rozvést tyto argumenty. Takže krok po kroku slova pana Grygara:.
 
"Pochopitelně, to co říká pan Bača, není žádná teorie, je to pracovní domněnka, která nemá vůbec žádné opodstatnění, kdežto to, co uznává astronomie, fyzika a samozřejmě i zdravý rozum, ta říká, že země je kulatá, už jen z toho prostého důvodu, že když se díváme na úplné zatmění Měsíce, tak ten měsíční stín zakrývá Měsíc a je na okraji kulatý." (Jiří Grygar)
 
 
- Pojďme tedy na první konkrétní argument pana Grygara: 
 
"země je kulatá, už jen z toho prostého důvodu, když se díváme na úplné zatmění Měsíce, tak ten měsíční stín zakrývá Měsíc a je na okraji kulatý." (Jiří Grygar)
 
- Když se díváme na úplné zatmění Měsíce, pak vidíme, že Měsíc NĚCO zastíní. Co to je to NĚCO? Vědci se domnívají, že to je Zeměkoule. Může to být ale i něco jiného. Tudíž možností a představ je více. Takže to není argument. 
 
- Pokud si myslíme, že Měsíční fáze nebo zatmění Měsíce jsou způsobené stínem zeměkoule, tak fakt máme velký problém. Stačí pozorovat nějakou dobu oblohu, sklon Měsíce a polohu Slunce na obloze ve stejném čase, a dojde nám, že to je blbost. 
 
- Pokud si myslíme, že zeměkoule je tím, co se staví mezi Slunce a Měsíc a způsobuje zatmění Měsíce, tak jen opakujeme to, čemu jsme byli naučeni, nevyplývá to z osobního pozorování. Jsou dochované záznamy astronomů dřívejší doby, kteří zaznamenali, že viděli ZATMĚNÍ MĚSÍCE a zároveň SLUNCE na obloze! To vyvrací falešnou představu o zatmění Měsíce a zároveň argument pana Grygara.
 
 
 
Pokud neumíte anglicky, tak asi takto: 
 
Od dávných dob lidé pozorovali a předpovídali zatmění Měsíce. A zaznamenávali také zatmění Měsíce, při kterém bylo vidět současně i Slunce na obloze. To naprosto vyvrací argument a představu pana Grygara a celé pseudověky, která se odklonila od pozorování těchto těles k teoriím a výpočtům. Výše máte uvedeny dny a roky, kdy bylo pozorováno zatmění Měsíce a současně Slunce na obloze.
 
Jak vidíte níže - zatmění Měsíce nemůže být způsobeno "zeměkoulí". ZEMĚ NESTOJÍ MEZI SLUNCEM A MĚSÍCEM! Pohledem ze země je vidět Měsíc i Slunce.
 
 
 
 
Ohledně pravé příčiny zatmění Slunce nebo Měsíce hovoří následující videa níže. Od dávných věků jsou známá tělesa na obloze, která nesvítí, ale jsou temná. Ta stíní Slunci a Měsíci při jejich zatmění. Není to žádná zeměkoule nebo Měsíc. V mytologiích se nazývají např. Rahu nebo Ketu nebo také Black Sun (černé slunce).
 
A ještě něco: Víte, proč nemůže Měsíc blokovat náš pohled na Slunce? (zatmění slunce) Protože Měsíc je průhledný!
 
 
Další záběr Nikonem P900:
 
A pokud si myslíte, že ZATMĚNÍ SLUNCE způsobuje Měsíc, co pak je Novměsíc? 
 
 
pár dalších skutečných záběrů k zamyšlení.
 
 
úplné zatmění Slunce - let AB 1000
 
 
 
Více o RAHU - ČERNÉM SLUNCI níže: